Statistično društvo Slovenije - Sekcija za statistično terminologijo


Angleško-slovenski in slovensko angleški glosar statističnih izrazov     Angleško-slovenski         Vse       A-C       D-J       K-O       P-R       S-Z   
     Slovensko-angleški         Vse       A-Č       D-J       K-O       P-R       S-Z   


Glosar na tej spletni strani je digitalizirana oblika Statističnega terminološkega slovarja (Košmelj B in sod.: Statistični terminološki slovar. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije, 2001).

Zvezdica (*) označuje izraze, ki jih knjižna oblika slovarja ne vsebuje.

Datum zadnje spremembe: 23. november 2010


Statistično društvo Slovenije


Vzdrževanje: ro sigma