Učitelji so glasniki iz preteklosti in spremljevalci v prihodnosti.
Albert Einstein
Hana VodebPredavateljica je univ. dipl. družboslovni informatik. Na področju izobraževanj sodeluje s podjetjem Valicon od leta 2008. Pred tem je bila zaposlena na podjetju Valicon kot raziskovalka ter vodja kvantitativnih in kvalitativnih projektov in na Fakulteti za družbene vede. V zadnjih treh letih sodeluje z različnimi slovenskimi in tujimi fakultetami, tako na področju izobraževanj, kot na področju pisanja strokovnih člankov in raziskav z uporabo naprednejše metodologije in statistične analitike. V preteklosti je predavala na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani in Mariboru, Univerze v Zagrebu, Univerze v Mostarju, na raznih Inštitutih in zavodih. Vpeta je v različne raziskovalne EU projekte, na različnih vsebinskih področjih, od ekonomije do družboslovja in naravoslovja. Poleg tega je direktorica raziskovalnih in razvojnih projektov v svojem podjetju Skupina FABRIKA d.o.o.
Vanja Erčulj


Predavateljica je diplomirala
na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in magistrirala na podiplomskem študiju statistike na Univerzi v Ljubljani. Med študijem je vodila vaje iz statistike na Biotehniški fakulteti. Po študiju, je bila štiri leta zaposlena kot vodja projektov in skrbnica ključnih kupcev na področju tržnih raziskav in svetovanja v podjetju Valicon (prej CATI) . Pri tem je pridobila poglobljeno znanje na področju izdelkov široke potrošnje (t.i. FMCG - Fast Moving Consumer Products). Bila je vodja kvalitativnih in kvantitativnih raziskav ter je sodelovala in vodila projekte na področju nekdanje Jugoslavije. Med podjetji s katerimi je sodelovala so Droga Kolinska, Kraft, Danone, Unilever, Mlinotest, Žito, Reckitt Benckiser, Perutnina Ptuj, Storck. Trenutno je zaposlena v podjetju ro sigma kot odgovorni analitik. Sodeluje na različnih mednarodnih projektih tako s podjetji kot posamezniki, tudi pri pisanju strokovnih člankov. V preteklosti je vodila izobraževanja za zaposlene v različnih sektorjih tako akademskem kot zdravstvenem, kjer obstaja večja potreba po poznavanju in uporabi statistike. 
Mi-ro advanced analytics, info@mi-ro.net, Skupina FABRIKA d.o.o., ro sigma s.p.